Odebírat podcast.

Výhody agilního vývoje mobilních a webových aplikací.

Potřebujete vyvinout mobilní nebo webovou aplikaci, ale chcete si být stoprocentně jisti výsledkem i jejím přijetím? Agilní vývoj je pak tím pravým pro vás. S pomocí něj budete moci již od raných fází vývoje produkt testovat, či dokonce uvést na trh. Výsledek tedy bude odpovídat požadavkům vás i vašich zákazníků a ušetří vám čas i peníze.

Agilní řízení

Klasický model vývoje aplikací

Při klasickém vývoji aplikace, při tzv. vodopádovém modelu vývoje, spatří a otestuje zákazník objednanou aplikaci zpravidla až na samém konci. Často se pak může stát, že aplikace neodpovídá jeho představám, popř. potřebám jeho zákazníků. Stačí jen něco nedomyslet, opomenout, špatně vykomunikovat nebo na něco v průběhu změnit názor. Výsledný produkt pak může čekat přinejlepším menší, ale častěji zásadní a drahá změna. Jde to naštěstí i jinak.

Vodopádový vývoj aplikací

Agilní vývoj aplikací

Agilní vývoj aplikací reflektuje tyto problémy klasického vývoje a správnost zhotovené aplikace zajišťuje možností rané zpětné vazby od zákazníka. Proto preferuje rychlé dodání funkcionalit s nejvyšší prioritou, jejich odprezentování zákazníkovi a následně uskutečnění úprav dle zpětné vazby. Tento styl vývoje tak rychleji a pružněji reaguje na často neodhadnutelné změny názoru či požadavků zákazníka.

Agilní vývoj se skládá z cyklů, z nichž každý lze rozdělit do těchto fází:

Po vyjádření klienta začíná další cyklus, který opět prochází všemi fázemi. Takto se vše opakuje, dokud není klient se svou aplikací spokojený. Výsledná mobilní nebo webová aplikace se tedy ke klientovi dostává postupně a on, stejně jako vývojáři, mohou flexibilněji reagovat na problémy či nesrovnalosti.

Agilní vývoj

Scrum – často využívaná metodika agilního vývoje

Tato metoda agilního vývoje, kterou praktikujeme také my, je postavená na úzké spolupráci mezi všemi členy týmu. Ti spolu každodenně komunikují na setkáních týmu (daily standups), informují se o odvedené práci i o plánech na daný den.

Také vývoj pomocí této metodiky je rozdělený do několika cyklů, tzv. sprintů. Délka jednoho sprintu se liší podle zvyklostí týmu a povahy projektu. Bývá v rozmezí 1-4 týdnů, přičemž např. pro nás je typická délka 3-4 týdnů. Na konci každého sprintu by měla být realizovaná předem dohodnutá část aplikace, která bude prezentovaná zákazníkům v podobě dema. Díky tomu lze rychle reagovat na jejich přání i změny v požadavcích.

Agilní řízení Scrum

Pro tuto metodiku jsou typické tři role – Product Owner, který má na starosti komunikaci se zákazníkem a definování co nejlepšího produktu, často se též nazývá hlasem zákazníka, Scrum Master, který zajišťuje správné fungování vývojářského týmu, a Scrum Team Member, což je člen vývojářského týmu.

Výhody a nevýhody agilního vývoje

Nejzásadnější výhodou agilního vývoje je tedy maximální přizpůsobení produktu potřebám a požadavkům zákazníka. Díky průběžnému dodávání a testování se totiž nestane, že by produkt neodpovídal jeho potřebám, jak tomu může být v případě dodání celé aplikace. Navíc jsou včas eliminovány také případné chyby. Další obrovskou výhodou je i možnost uvést produkt na trh již v rané fázi vývoje a otestovat jeho funkčnost. Zároveň se nedělá nic navíc, protože zákazník sám spoluurčuje, na čem bude tým dělat. Fakturuje se pak obvykle na konci každého cyklu, což klientovi zajišťuje finanční kontrolu. Agilní vývoj tak šetří finance, čas a zásadně snižuje riziko vývoje nevhodného či neužitečného produktu.

Nevýhodou agilního vývoje jsou jen větší požadavky na zákazníka i vývojářský tým. Každý klient nemusí mít dostatek času a energie na pravidelné probírání aplikace, stejně tak vývojářskému týmu může chybět někdo pro komunikaci s klientem a zároveň efektivní koordinaci vývoje i jednotlivých cyklů.

Vývojový tým při agilním vývoji

Vhodné využití agilní vývoj aplikace

Agilní vývoj je tedy vhodný zejména pro klienty, kteří mají čas i zájem na projektu úzce a pravidelně spolupracovat s vývojáři. Je však ideální také pro startupy či další projekty, kde není jasná finální podoba či přijetí produktu a je třeba vše co nejdříve otestovat. Nakonec je agilní přístup vhodný i pro větší projekty, které je nutné postupně přizpůsobovat.

Máte zájem o vývoj webové nebo mobilní aplikace nebo byste se chtěli jen na něco zeptat? Napište nám.

Buďte vždy o krok před konkurencí

Odebírejte naše podcasty a objevte, proč nejčastěji aplikace neuspějí a jak tomu zabránit. Naservírujeme vám nejnovější přístupy i technologie, díky kterým budou vaše aplikace oblíbenější, ziskovější a budete s nimi mít méně starostí. Sledujte nás a uspějte na poli aplikací.


Buďte vždy o krok před konkurencí

Odebírejte naše podcasty a objevte, proč nejčastěji aplikace neuspějí a jak tomu zabránit. Naservírujeme vám nejnovější přístupy i technologie, díky kterým budou vaše aplikace oblíbenější, ziskovější a budete s nimi mít méně starostí. Sledujte nás a uspějte na poli aplikací.


Mohlo by se Vám líbit.

Využití klientského portálu pro podporu obchodu v energetických firmách

Tento článek se zaměřuje na případovou studii využití klientského portálu v energetických firmách. Uvidíte, jak implementace portálu vedla ke zlepšení komunikace, zvýšení cross-sellingu a celkové spokojenosti zákazníků.

Chci vědět víc

Případová studie: B2B portál pro dodávky obalových materiálů

Článek přináší podrobný pohled na inovativní transformaci v oblasti objednávání obalových materiálů pro výrobní firmy.

Chci vědět víc

Klíčové funkce moderního B2B eshopu pro efektivní obchodování

Článek se zaměřuje na sílu a výhody samoobslužných portálů pro různé skupiny uživatelů. Pokrývá oblasti jako online nákupy, zaměstnaneckou správu, obchodní interakce a další.

Chci vědět víc

Síla samoobslužných portálů: Kdo z nich může těžit?

Článek se zaměřuje na sílu a výhody samoobslužných portálů pro různé skupiny uživatelů. Pokrývá oblasti jako online nákupy, zaměstnaneckou správu, obchodní interakce a další.

Chci vědět víc

Jak efektivně zavést samoobslužný portál do vašeho podnikání

Objevte klíčové kroky a výhody implementace našeho samoobslužného portálu pro transformaci firemních procesů. Čtěte náš průvodce a rezervujte si demo ukázku pro přímou zkušenost s inovací a zlepšením interakce se zákazníky.

Chci vědět víc